Nye bøker

Motivasjon for læring

Motivasjon for læring

Teori og praksis Einar M. Skaalvik, Sidsel Skaalvik
kr 199
Kjøp
 

Denne boka gir en innføring i hva motivasjon for læring innebærer og hvordan læreren kan arbeide for å få mer motiverte elever.

Internasjonal markedsføring

Internasjonal markedsføring

Carl Arthur Solberg
kr 549
Kjøp
 

Boken tar opp bedriftens utfordringer på utemarkedene og presenterer konkrete forslag til hvordan ulike situasjoner bør angripes.

Ligningsloven

Ligningsloven

Kommentarutgave, 7. utgave Einar Harboe, Rino S. Lystad
kr 899
Kjøp
 

Denne lovkommentaren inneholder ligningsloven med forskrifter og instrukser.

Kalkulus med én og flere variable

Kalkulus med én og flere variable

2. utgave Lisa Lorentzen, Arne Hole, Tom Louis Lindstrøm
kr 699
Kjøp
 

Glimrende matematikklæreverk i revidert utgave.

Lærebok i miljøforvaltningsrett

Lærebok i miljøforvaltningsrett

4. utgave Hans Chr. Bugge
kr 429
Kjøp
 

Hvordan sikrer vi miljøet for kommende generasjoner? Denne boken er skrevet som lærebok i miljørett med et forvaltningsrettslig perspektiv for rett...

Grunnleggende regnskap 2

Grunnleggende regnskap 2

Analyse av finansregnskapet, 2. utgave Kjell Gunnar Hoff, Asbjørn O. Pedersen, Nils Sanne
kr 599
Kjøp
 

Revidert utgave av analysedelen av solid tobinds læreverk i grunnleggende finansregnskap for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Alminnelig forvaltningsrett

Alminnelig forvaltningsrett

4. utgave Hans Petter Graver
kr 649
Kjøp
 

Boken gir en grundig innføring i forvaltningsrett. Det er spesielt lagt vekt på å få frem de alminnelige prinsippene som ligger bak enkeltreglene.

Lydbilder

Lydbilder

Mediene og det akustiske Gunnar Iversen, Asbjørn Tiller
kr 329
Kjøp
 

Hvordan fungerer lyd? En introduksjon til lyd i film, tv og moderne kunst

Profesjonsutvikling i skolen

Profesjonsutvikling i skolen

Eyvind Elstad (red.), Kristin Helstad (red.)
kr 449
Kjøp
 

Nytt og nyansert om sentrale utfordringer knyttet til profesjonsutvikling for lærere og skoleledere.

Regnskapet, 4. utgave

Regnskapet, 4. utgave

- en prinsipiell innføring Tor Busch
kr 319
Kjøp
 

Pedagogisk suveren innføring i regnskapets grunnprinsipper