En grundig gjennomgang av IFRS i Norge. IFRS er under stadig utvikling og berører nå direkte eller indirekte mange norske selskaper. Formålet med denne boken er at regnskapsprodusenter, revisorer og brukere av regnskap skal kunne møte utfordringene med IFRS på best mulig måte.

Boken er skrevet av fagavdelingen i Ernst og Young og henvender seg til alle som jobber med IFRS, dvs regnskapsprodusenter, revisorer og brukere av regnskap. Den vil også være meget nyttig lesing for alle revisorstudenter.

I første del gis det en kort historisk innføring i IFRS, før det reises spørsmål om IFRS kan betraktes som et globalt regnskapsspråk. Svaret er nei. I andre del gis det en oversikt over hvem som er ansvarlig for utviklingen av IFRS og arbeidsfordelingen mellom organene som er involvert. Den tredje delen inneholder oversikt over gjeldende IFRS i 2011. Del fire redegjør for IFRS i EU, mens del fem forklarer innlemmingen av IFRS i den norske regnskapsreguleringen. Boken avsluttes med en del som tar for seg betraktninger om globalisering.

Detaljer

Sider:
1000
Innbinding:
Heftet
Målform:
bm
Utgave:
6
ISBN:
9788215019468
Utgivelsesår:
2011
Bokgruppe:
703
Salgsdato:
01.09.2011
Leveringstid:
3-5 dager