I boka ser vi hvordan en kan øke faglig innsikt og personlig kompetanse i barnehagen gjennom danningsprosesser. Når den nye rammeplanen for barnehagelærerutdanningen trer i kraft i 2013, vil utdanningen i sterkere grad fokusere på praksisfeltet. Kompetanseheving i praksisfeltet vil legge grunnlaget for mye av kvaliteten i utdanningen.

Schei og Kvistad ser på danning, kunnskap og kompetanse i lys av medvirkning. Søkelyset er på lederrollen i barnehagen og hvordan faglig forankring utspiller seg i praksis. Barnehagelæreren er i fokus og barnehagelærerens stemme blir belyst gjennom praksisfortellinger.

Kompetanseløft viser hvordan personalets faglige og personlige kompetanse er inngangsporten til å oppnå høy kvalitet i barnehagens hverdagsliv. Kontinuerlig refleksjon og bevisstgjøring over små og store hendelser åpner for en undrende holdning i møtet med mennesker og aktiviteter, en læringsprosess som gir glede og motivasjon i arbeidet.

En relevant bok for studenter i barnehagelærerutdanningen og for alle som arbeider i barnehage.

Forfatterne er ansatt som høgskolelektorer i pedagogikk ved DMMH i Trondheim.

Detaljer

Sider:
176
Målform:
bm
Utgave:
1
ISBN:
9788215019260
Utgivelsesår:
2012
Bokgruppe:
215
Salgsdato:
22.02.2012
Leveringstid:
3-5 dager