Over hele verden pågår det konflikter om bruk og vern av miljø og naturressurser. Politisk økologi er en ung fagtilnærming som de siste årene har oppnådd en stadig sterkere internasjonal posisjon innen studier om miljø og utvikling.

Et utgangspunkt i politisk økologi er at kunnskap om maktforhold er grunnleggende for å forstå miljøspørsmål. Tilnærmingen innebærer et kritisk blikk både på kunnskapsproduksjonen innen miljøfeltet og på miljøforvaltningen.

Forfatterne, Tor A. Benjaminsen og Hanne Svarstad, har begge over 20 års erfaring med forskning om miljø og samfunn i Afrika og Norge. I boka bruker de eksempler fra egen forskning til å demonstrere hvordan politisk økologi kan anvendes.

Politisk økologi er først og fremst skrevet for studenter på universiteter og høgskoler, men den bør leses av enhver som er opptatt av miljøspørsmål.

Kapitteloversikt

1. Fra Pandora til Jorda: Den politiske økologiens ti synteser
2. Den politiske økologiens røtter og retninger
3. Diskurser og narrativer om miljø og utvikling: Bioprospektering som eksempel
4. Nye verneområder i Afrika og Norge: Diskurser og praksiser
5. Kjønn og makt: Feministisk politisk økologi
6. De marginaliserte gjeterne
7. Knapphet, klimaendinger og konflikter
8. Jordbruk og miljø i Afrika: befolkningsvekst og markeder
9. Oppsummering av erfaringer og innsikter

Detaljer

Sider:
248
Målform:
bm
Utgave:
1
ISBN:
9788215011271
Utgivelsesår:
2010
Bokgruppe:
214
Salgsdato:
20.08.2010
Leveringstid:
3-5 dager