Denne boka er en inspirasjonskilde for lærerstudenter, lærere og lærerutdannere i naturfag.

Boka gir hjelp til å tolke kompetansemålene i Kunnskapsløftet og inneholder mange eksempler som er knyttet til naturfag fra 1. årstrinn i grunnskolen til VG1 i videregående skole. Mange av ideene kan brukes direkte eller overføres til andre temaer og aktiviteter.

En sentral del av læring i naturfag handler om å bruke språket på en konstruktiv måte gjennom aktiv og bevisst lesing og skriving i naturfag, ved å jobbe med argumentasjon, informasjonssøk, kildevurdering og digitale verktøy. Denne boka viser gjennom praktiske eksempler og forskningsresultater hvordan bruk av grunnleggende ferdigheter kan være nyttige grep for å sikre god læring i naturfag på en spennende og motiverende måte.

Forfatterne arbeider ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. De kompletterer hverandre med erfaringer og kompetanse innen bl.a. forskning, utvikling, undervisning, kursvirksomhet og utallige møter med lærere og elever. Denne naturfagsdidaktikkboka tar utgangspunkt i deres erfaringer fra kurs for naturfaglærere om grunnleggende ferdigheter i regi av Naturfagsenteret.

Detaljer

Sider:
224
Målform:
bm
Utgave:
1
ISBN:
9788215017112
Utgivelsesår:
2010
Bokgruppe:
215
Salgsdato:
10.09.2010
Leveringstid:
3-5 dager