Aage Thor Falkanger


Aage Thor Falkanger (f.1965) er sivilombudsmann. Han har permisjon fra sitt embete som høyesterettsdommer og har tidligere bl.a. vært lagdommer og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han har skrevet God tro (doktoravhandling 1999), Lagmann og lagting i Hålogaland gjennom 1000 år (2007) og Maritime Casualties and Intervention (2011).

Bøker av Aage Thor Falkanger

  • Tingsrett

    8. utgave

    Thor Falkanger, Aage Thor Falkanger

    Boken omhandler reglene om retten til å råde over fysiske ting.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x