Alexander Dey


ALEXANDER DEY er cand. jur 1992, ansatt ved Oslo byfogdembete siden 1994, seksjonssjef siden 1996 og fra høsten 2008 fungerende namsfogd i Oslo. Har holdt en rekke kurs for bl.a. RIFT, JUS, Politidirektoratet, inkassoselskaper mv, underviser i tvangsfullbyrdelse ved Politihøyskolen, og har deltatt i arbeidsgruppen som vurderte struktur og innhold på utdanningen innen den sivile rettspleie på grunnplanet.

Bøker av Alexander Dey

  • Tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning

    2. utgave

    Runa Bunæs, Lars Borge-Andersen, Alexander Dey, Norunn Løkken Sundet

    Boken gir en gjennomgang av reglene om tvangsfullbyrdelsens ulike stadier, samt bestemmelsene om midlertidig sikring og gjeldsordning.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x