Alf Petter Høgberg


Alf Petter Høgberg er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans forskning omfatter både privatrettslige og offentligrettslige emner.

Bøker av Alf Petter Høgberg

 • Juridisk metode og tenkemåte

  Alf Petter Høgberg (red.), Jørn Øyrehagen Sunde (red.)

  Ny og spennende metodebok i juss!

 • I språkets bilde

  Elementære logiske emner i juridisk kontekst, 2. utgave

  Alf Petter Høgberg

  I boken fremstilles tematikk fra allmenn språkteori i en juridisk kontekst.

 • Hvitvasking

  Alf Petter Høgberg, Ulf Stridbeck

  Hvitvaskingsregelverket tematiseres og problemstillinger knyttet til feltet advokater og hvitvasking diskuteres.

 • Kontraktstolkning

  særlig om tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter

  Alf Petter Høgberg

  En grundig analyse av Høyesteretts praksis ved fortolkningen av skriftlige kontrakter.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x