Anders Kjølberg


Anders Kjølberg er pensjonert forsker fra Forsvarets forskningsinstitutt og er tilknyttet Krigsskolen. Han har forsket på en rekke sikkerhetspolitiske problemstillinger, blant annet krisehåndtering, internasjonale militære operasjoner, samt norsk og russisk sikkerhetspolitikk. Han er magister i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har i en årrekke vært foreleser og veileder ved Universitetet og Forsvarets skoler. Kjølberg har vært redaktør for fire bøker og utgitt omlag 200 publikasjoner.

Bøker av Anders Kjølberg

 • Norge og Russland

  Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene

  Tormod Heier (red.), Anders Kjølberg (red.)

  Hvilke utfordringer står vi overfor på sivil og militær side når potensielle sikkerhetsutfordringer skal løses i nord?

 • Norge i internasjonale operasjoner

  Militærmakt mellom idealer og realpolitikk

  Tormod Heier (red.), Anders Kjølberg (red.), Carsten F. Rønnfeldt (red.)

  Hvilke lærdommer kan vi trekke etter Norges deltakelse i internasjonale operasjoner de siste tiårene?

 • Mellom fred og krig

  Norsk militær krisehåndtering

  Tormod Heier (red.), Anders Kjølberg (red.)

  Ikke på lager

  I sikkerhetspolitiske kriser står statens interesser på spill, og militære styrker blir et av statens viktigste men også mest risikable virkemidler.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x