Arne Fanebust


Arne Fanebust (f. 1948) er dr. juris og lagdommer i Gulating lagmannsrett. Han har vært amanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, sorenskriver i Nordhordland, justitiarius i Bergen byrett og førstelagmann i Gulating lagmannsrett. Han har tidligere gitt ut bl.a. "Tjenestemannsrett" (1987) og doktoravhandlingen "Oppsigelse i arbeidsforhold" (fjerde utgave 2001).

Bøker av Arne Fanebust

 • Offentlig arbeidsrett

  Rettigheter og plikter. Tilsetting og opphør.

  Arne Fanebust

  Boken behandler de særlige arbeidsrettslige reglene som gjelder for arbeidstakere i statlige, kommunale og fylkeskommunale stillinger

 • Oppsigelse i arbeidsforhold

  5. utgave

  Arne Fanebust

  Boken handler om det lovfestede vernet mot oppsigelse, med spesiell vekt på kravet om saklig grunn for oppsigelse.

 • Innføring i arbeidsrett

  Den individuelle del, 4. utgave

  Arne Fanebust

  Boken gir en praktisk og oversiktlig fremstilling av forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

 • Juss og etikk

  Arne Fanebust, Nadia Hall, Nils Erik Lie, Tor-Geir Myhrer, Anne Lise Rønneberg, Petter Chr. Sogn, Henrik Syse

  Boken omhandler etiske problemstillinger og krav i det juridiske miljøet og samfunnet, blant forretnings- og strafferettsadvokater, dommere m.m.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x