Asbjørn Kjønstad


Asbjørn Kjønstad (dr. juris) var professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo gjennom mer enn 40 år. Trygderetten var hans viktigste fagområde. Kjønstad var leder for Trygdelovutvalget som utarbeidet utkastet til folketrygdloven av 1997. Kjønstad var også leder for Ankenemnda for sykepenger (1978¿2013).

Bøker av Asbjørn Kjønstad

  • Innføring i trygderett

    5. utgave ved Imran Haider

    Asbjørn Kjønstad, Imran Haider

    Denne boka gir en innføring i hovedlinjene i norsk trygderett.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x