Aslak Syse


Aslak Syse (f. 1946) er lege og jurist. Han ble ansatt ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, i 1989, og som professor i rettsvitenskap i 1997. Fra 2007-2010 var Syse leder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda her i landet. Hans faglitterære produksjon er i hovedsak innen velferdsrettslige emner, som pasienters rettigheter, funksjonshemmedes rettsstilling, rettighets- og rettssikkerhetsbegrepet, tvang og frivillighet, diskriminerings- og andre menneskerettsspørsmål. Syse er redaktør i FAB, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, som kommer med fire nummer i året.

Bøker av Aslak Syse

  • Lov, liv og lære

    Festskrift til Inge Lorange Backer

    Aslak Syse (red.), Hans Chr. Bugge (red.), Hilde Indreberg (red.), Arnulf Tverberg (red.)

    Boken er et festskrift til Inge Lorange Backer på 70-årsdagen.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x