Astri Johnsen


Astri Johnsen er spesialist i klinisk psykologi. Hun har vært seksjonsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør, Oslo og underviser ved videreutdanning i familieterapi. Hun er daglig leder og privatpraktiserende ved Institutt for familieterapi. Johnsen har skrevet flere bøker og artikler om familieterapi, utviklingsteori og spiseforstyrrelser og har vært redaktør og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Fokus på familien.

Bøker av Astri Johnsen

  • Lærebok i familieterapi

    Astri Johnsen, Vigdis Wie Torsteinsson

    Forfatterne presenterer og drøfter hovedretningene i familieterapifeltet sett i lys av dagens utfordringer.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x