Bjørn Stordrange


Bjørn Stordrange er partner i advokatfirma Sands hvor han arbeider hovedsakelig med prosedyre i sivile saker og økonomiske straffesaker. Han har omfattende erfaring med fast eiendomssaker, særlig innenfor ekspropriasjonsrett og reguleringsspørsmål. Etter å ha arbeidet på Universitetet i Oslo i en årrekke, har han både teoretisk og praktisk kompetanse i alle spørsmål som gjelder fast eiendom. Stordrange sitter i en rekke styrer, bl.a. i norske aksjeselskaper, og han har skrevet bøker og lærebøker innenfor eiendom, statsforfatningsrett og økonomisk kriminalitet. Han prosederer jevnlig slike spørsmål for Høyesterett og har hatt møterett for Høyesterett siden 1998. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, 1988.

Bøker av Bjørn Stordrange

  • Ekspropriasjonserstatningsloven

    Lovkommentar. 4. utgave

    Bjørn Stordrange, Ove Chr. Lyngholt

    Ekspropriasjonserstatningsloven gir regler om vederlag ved ekspropriasjon av fast eiendom.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x