Christopher Haugli Sørensen


Sørensen ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2007. Han har vært vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, vernepliktig jurist i Forsvarsdepartementet, dommerfullmektig i Oslo byfogdembete og i Oslo tingrett, og konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han har vært utreder i Norges Høyesterett siden 2010, og er i dag nestleder i juridisk utredningsenhet.

Bøker av Christopher Haugli Sørensen

  • Tvangsfullbyrdelsesloven

    Lovkommentar. 5. utgave

    Christopher Haugli Sørensen, Vibeke Irene Løvold

    Etterlengtet revidert utgave og omfattende lovkommentar av Tvangsfullbyrdelsesloven.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x