Edvin Bru


Edvin Bru er dr.philos og professor i pedagogisk psykologi ved Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Hans forskning og publikasjoner er knyttet til læringsmiljøets betydning for motivasjon og mental helse, samt stress og mestring i forbindelse med ulike typer belastninger. Han er utdannet lærer og cand paed. Hans forskning, publikasjoner og undervisning er knyttet til læringsmiljøets betydning for motivasjon og psykisk helse, samt stress og mestring i forbindelse med ulike typer belastninger.

Bøker av Edvin Bru

 • Psykisk helse i skolen

  Edvin Bru (red.), Ella Cosmovici Idsøe (red.), Klara Øverland (red.)

  Elever med psykiske helseplager har behov for tettere oppfølging og støtte i skolehverdagen.

 • Sosiale og emosjonelle vansker

  Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge

  Unni Vere Midthassel (red.), Edvin Bru (red.), Sigrun K. Ertesvåg (red.), Erling Roland (red.)

  Hvilke sosiale og emosjonelle vansker hos barn og unge møter de ansatte i skoler og barnehager?

 • Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø

  Unni Vere Midthassel (red.), Edvin Bru (red.), Sigrun K. Ertesvåg (red.), Erling Roland (red.)

  Hvilke utfordringer møter skolen i arbeidet med å fremme et godt læringsmiljø og hvilke systemrettede tiltak kan skolen iverksette i dette arbeidet?

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x