Erik Magnus Boe


Erik Magnus Boe er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultetet i Oslo (fra 1986). Han er dr.juris (fra 1980) og hadde fagansvaret i forvaltningsrett frem til 2013. Boe har lang erfaring i å undervise på universitets- og høyskolenivå, for jurister, for saksbehandler og for andre som bruker rettsregler i sitt daglige virke. Han ble tildelt Tano Aschehougs fagbokpris for Innføring i juss i 1996.

Bøker av Erik Magnus Boe

 • Forsvarlig forvaltning

  Erik Magnus Boe

  Boken drøfter prinsippet forsvarlig forvaltning

 • Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett

  5. utgave

  Erik Magnus Boe

  Denne femte utgaven av «Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett» er en omarbeidet og utvidet utgave. Foruten å ta hensyn til lovendringer og...

 • Grunnleggende juridisk metode

  En introduksjon til rett og rettstenkning, 3. utgave

  Erik Magnus Boe

  Grunnleggende juridisk metode er en enkel bok i rettstenkning og juridisk metode.

 • Rettskildelære under debatt

  Erik Magnus Boe

  Rettskildelæren har vært under heftig debatt det siste tiåret. Boe har fokus på debatten og fører disse videre i denne boken.

 • Innføring i juss

  Juridisk tenkning og rettskildelære. 3. utgave

  Erik Magnus Boe

  Lærebok for jusstudenter og andre som ønsker oversikt over grunntrekkene i rettslig tenkning og rettsanvendelse.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x