Erik Furevik


Erik Furevik er utdannet cand. jur. og Master of Management (Public Administration). Furevik er siden 2004 ansatt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som sjef for Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt. Han har yrkeserfaring fra bl.a. KS, direksjonssekretær i Schibsted-konsernet, forsker Handelshøyskolen BI og kommunal praksis som rådmann. Furevik var medlem/forfatter i prosjektgruppen som etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet utkast til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (2005-2006). Regjeringsoppnevnt medlem i Utlendingsnemnda perioden 2009-12 og er fra 2009 tilknyttet som universitetslektor/sensor i bachelorkurset Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging ved Universitet i Tromsø. I perioden 2014-15 var forfatteren tilsatt som utredningsleder for regjeringens strategi for beredskap mot CBRNE-hendelser.

Bøker av Erik Furevik

 • Sivilbeskyttelsesloven

  lovkommentar

  Erik Furevik, Elin Olsen

  Forventet på lager 20.03.2019

  Denne lovkommentaren redegjør for bestemmelser om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvarets rolle i fred og krig.

 • Sivilbeskyttelsesloven

  En praktisk og juridisk veileder. 2. utgave

  Erik Furevik

  Ny og oppdatert utgave av solid veileder til Sivilbeskyttelsesloven.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x