Erik Johnsen


Professor Erik Johnsen er tilknyded Handelshøjskolen ved Universitetet i København.

Bøker av Erik Johnsen

 • Public Management in the Twenty-first Century

  - Trends, Ideas and Practices

  Tor Busch, Alexander Heichlinger, Erik Johnsen, Kurt Klaudi Klausen, Alex Murdock, Jan Ole Vanebo

  What kind of ideas are behind the remodelling of the state and public sector?

 • Modernisering av offentlig sektor

  Trender, ideer og praksiser. 3. utgave

  Tor Busch, Erik Johnsen, Kurt Klaudi Klausen, Jan Ole Vanebo

  Boken handler om hvordan New Public Management har materialisert seg i Skandinavia og inneholder danske, svenske så vel som norske bidrag.

 • Strategisk ABCD

  ARBEIDSHEFTE til boka Endringsledelse i et strategisk perspektiv

  Tor Busch, Erik Johnsen, Stein Jonny Valstad, Jan Ole Vanebo

  Strategisk ABCD er et konsist analyseverktøy med en resept for strategifokusert endringsledelse i praksis.

 • Økonomistyring i det offentlige

  4. utgave

  Tor Busch, Erik Johnsen, Jan Ole Vanebo

  En grunnleggende innføring i økonomistyring, som viser at økonomistyring i det offentlige er noe langt mer enn bare budsjetter og regnskaper.

 • Endringsledelse i et strategisk perspektiv

  Tor Busch, Erik Johnsen, Stein Jonny Valstad, Jan Ole Vanebo

  I en verden i rask utvikling er utøvelse av endringsledelse blitt avgjørende for å sikre en organisasjons eksistensbetingelse.

 • Endringsledelse i det offentlige

  3. utgave

  Tor Busch, Erik Johnsen, Jan Ole Vanebo

  Gir på en grundig og lettfattelig måte innsyn i de utfordringer man står ovenfor som leder i offentlig sektor. Fokuserer spesielt på ledelse av rad...

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x