Ernst Moe


Ernst Moe er førstebyfogd i Stavanger og har tidligere vært advokat, assisterende fylkesmann, byrettsdommer og sorenskriver. Moe har skrevet om emner bl.a. innen skifterett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning, konkurs- og dekningsrett.

Bøker av Ernst Moe

  • Inkassoloven

    Kommentarutgave. 2. utgave

    Ernst Moe, Geir Gregersen, Jan Frode Lervik, Jens Lind, Hanne Riksheim

    Denne kommentarutgaven gir en gjennomgang av inkassoloven med dens viktigste forskrifter.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x