Even Halland


Even Halland (f. 1983 ) er psykolog og arbeider ved Lovisenberg DPS. Han gjennomfører videreutdanning innen ulike mindfulness-baserte tilnærminger og emosjonsfokusert terapi. Halland bidrar i en norsk multisenterstudie på effekten av å tilby trening i mindfulness til psykologi- og medisinstudenter. I terapi og forskning er han spesielt interessert i hvordan mindfulness virker inn på emosjonelle prosesser og personlig autonomi.

Bøker av Even Halland

  • Mindfulness i psykologisk behandling

    Per-Einar Binder, Bergljot Gjelsvik, Even Halland, Jon Vøllestad

    Å praktisere mindfulness er en måte å bygge styrke til å møte livet. I den forstand treffer mindfulness noe av kjernen i psykologisk behandling.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x