Gerd Abrahamsen


Gerd Abrahamsen er førsteamanuensis emerita ved Institutt for Barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger. Hun har vært kursleder for fordypningsenheten Småbarnspedagogikk gjennom mange år og er spesielt opptatt av studentenes emosjonelle læreprosess. Hun har blant annet skrevet lærebøkene Det nødvendige samspillet (1997) og Et levende blikk (2004), begge på Universitetsforlaget. Hun har publisert en rekke artikler nasjonalt og internasjonalt om relasjonen mellom de yngste barnehagebarna og de voksne, og har utviklet en observasjonsmetode, Samspillsobservasjon, i tilknytning til dette.

Bøker av Gerd Abrahamsen

 • Tilknytningsbaserte barnehager

  Gerd Abrahamsen

  En bok om de yngste barnehagebarna, fra kvinnen bak den kjente metoden samspillsobservasjon.

 • Et levende blikk

  Samspillsobservasjon som metode for læring

  Gerd Abrahamsen

  Hvordan kan fagfolk lære "av" noe og ikke bare "om" noe?

 • Det nødvendige samspillet

  Gerd Abrahamsen

  Boka gir innføring i objektrelasjonsteori og presenterer Donald Winnicotts teorier om tidlig barn-foreldre-samspill.

 

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x