Grete Brochmann


Grete Brochmann (f.1957) er professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun har utgitt en rekke bøker, bl.a. The Middle East Avenue, The Multicultural Challenge, Grenser for kontroll og A History of Immigration. I 2003 fikk hun Brageprisen som medforfatter av Norsk innvandringshistorie.

Bøker av Grete Brochmann

 • Utlendingsloven

  Kommentarutgave

  Grete Brochmann, Henrik Bull, Mi Christiansen, Øyvind Dybvik Øyen, Terje Einarsen, Hans-Henrik Hartmann, Arild Humlen, Håvard Kampen, Torunn Skard, Jan Eirik Thomassen, Paula Tolonen, Stein Ulrich, Vigdis Vevstad (red.)

  Ny lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven) trådte i kraft 1. januar 2010. Boken behandler hele den nye loven.

 • Velferdens grenser

  Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945-2010

  Grete Brochmann, Anniken Hagelund

  Norge, Sverige og Danmark deler den grunnleggende tilnærmingen til velferd, men har skilt lag i innvandringspolitikken. Hvorfor ble det slik?

 • A History of Immigration

  The Case of Norway 900 - 2000

  Grete Brochmann, Knut Kjeldstadli

  A short and comprehensive history of immigration into the Norwegian area, from the Middle Ages to the present.

 • hva er INNVANDRING

  Grete Brochmann

  Hvorfor skal Norge ta imot innvandrere? Er innvandrerne en belastning eller en ressurs for samfunnet? Er innvandringspolitikken vår for streng elle...

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x