Guri Hjeltnes


Guri Hjeltnes er journalist og historiker, og i sine bøker benytter hun seg av begge disse fagområder. Hun tar på en klar, lettfattelig og oversiktlig måte tak i det som er annerledes, og viser leseren hvordan historien kan sees fra enda nye vinkler. Resultatet er meget interessante bøker omsider av vår historie som tidligere ikke har vært belyst. De sosialhistoriske sidene ved historien er hovedfokuset hos forfatteren idet hun behandler tema som handelsflåten, krigsseilerne, barnas situasjon og hverdagslivet under krigen og pressens situasjon både under og etter okkupasjonen. Hjeltnes finner i sine mange bøker rom for portrett av enkeltmennesker, vare stemninger og spesielle situasjoner. Dette gjør bøkene hennes til mer enn rene faktaorienterte fremstillinger om fordums dager.

Bøker av Guri Hjeltnes

  • Norsk presses historie 1-4

    1660-2010

    Hans Fredrik Dahl (red.), Martin Eide (red.), Idar Flo (red.), Guri Hjeltnes (red.), Rune Ottosen (red.)

    Et gjennomillusterert og engasjerende verk om norsk presse, ført i pennen av landets fremste historikere på området og av pressens egne folk.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x