Håkon Cosma Størdal


Håkon Cosma Størdal er partner i Wiersholm. Tidligere har han vært juridisk direktør i Konkurransetilsynet, nasjonal ekspert i EFTAs overvåkningsorgan i Brussel og leder av sekretariatet til utvalget som avga innstillingen «Mer effektiv konkurranselov» NOU 2012: 7. Størdal er utdannet cand.jur. ved Universitetet i Oslo (2002) og har «Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law» fra University of London (2009).

Bøker av Håkon Cosma Størdal

  • Norsk konkurranserett, bind II

    Fusjonskontroll

    Anders Ryssdal, Håkon Cosma Størdal

    NORSK KONKURRANSERETT BIND I OG II gir en heldekkende fremstilling av konkurranselovgivningen i Norge, det vil si EØS-konkurransereglene og den nor...

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x