Håvard H. Holdø


Håvard H. Holdø er advokat (H) hos Regjeringsadvokaten. Han har tidligere jobbet som utreder i Norges Høyesterett og advokat i Kluge Advokatfirma, og han har vært redaktør for Jussens Venner og vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Bøker av Håvard H. Holdø

 • Viltloven

  Kommentarutgave

  Håvard H. Holdø

  Viltlovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

 • Foreldelse av fordringer

  Marte Eidsand Kjørven, Herman Bruserud, Håvard H. Holdø, Jon Vegard Lervåg, Mona Nygård, Espen Nyland

  Boken gir en tematisk behandling av bestemmelsene i foreldelsesloven, konsentrerer seg om hovedreglene og setter reglene i en større sammenheng.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x