Halvor Bjørnsrud


Halvor Bjørnsrud er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold, Avdeling for lærerutdanning og professor II ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Sentrale arbeidsområder er skoleutvikling, skolebasert vurdering og utdanningsledelse. Et særlig aktuelt område er skolen som lærende organisasjon sett i sammenheng med tilpasset opplæring og inkludering. Han har utgitt flere bøker om utvikling og reformer i skolen og har i flere år vært aktivt medlem i det nasjonale nettverket om kvalitetsvurdering. De senere arbeidene legger særlig vekt på aksjonsforskning og aksjonslæring som strategi i skolelederes og læreres arbeid med L97 og Kunnskapsløftet. Spesielt blir tilpasset opplæring og inkludering som idealer i læreplanene og realiteter i skolen drøftet.

Bøker av Halvor Bjørnsrud

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x