Halvor Bjørnsrud


Halvor Bjørnsrud er dr.polit og professor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Sentrale arbeidsområder er skoleutvikling, skolebasert kompetanseutvikling, inkludering og utdanningsledelse. Publiserte forskningsarbeider handler blant annet om skoleledere og læreres læring gjennom deltakelse i team og praksisfellesskap. Et særlig aktuelt område er skolen som lærende organisasjon sett i sammenheng med tilpasset opplæring og inkludering. Han har utgitt flere bøker om utvikling og reformer i skolen. Spesielt blir tilpasset opplæring og inkludering som idealer i læreplanene og realiteter i skolen drøftet. Forfatteren har redigert flere antologier og skrevet artikler både nasjonalt og internasjonalt innenfor de ovennevnte temaene.

Bøker av Halvor Bjørnsrud

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x