Hans-Henrik Hartmann


Bøker av Hans-Henrik Hartmann

  • Utlendingsloven

    Kommentarutgave

    Grete Brochmann, Henrik Bull, Mi Christiansen, Øyvind Dybvik Øyen, Terje Einarsen, Hans-Henrik Hartmann, Arild Humlen, Håvard Kampen, Torunn Skard, Jan Eirik Thomassen, Paula Tolonen, Stein Ulrich, Vigdis Vevstad (red.)

    Ny lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven) trådte i kraft 1. januar 2010. Boken behandler hele den nye loven.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x