Harald Grimen


Harald Grimen (1955-2011) var professor i profesjonsetikk ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og professor II ved Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen. Han har utgitt en rekke bøker, blant annet "Samfunnsvitenskapelige tenkemåter" (3. utg. 2004) og "Hva er TILLIT" (2009).

Bøker av Harald Grimen

 • hva er TILLIT

  Harald Grimen

  Hva vil det si å etablere et tillitsforhold?

 • Selvforståelse og frihet

  Introduksjon til Charles Taylors filosofi

  Jørgen Fossland, Harald Grimen

  Den kanadiske filosofen Charles Taylor (født 1931) er en av de fremste tenkerne i vår tid. Hans forfatterskap strekker seg over mange filosofiske d...

 • Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

  3. utgave

  Harald Grimen

  En grundig og pedagogisk tilrettelagt grunnbok for samfunnsfagstudenter. Boka dekker de samfunnsvitenskapelige variantene av ex.fac.

 • Repetisjonshefte til Samfunnsvitenskapenes forutsetninger

  Nils Gilje, Harald Grimen

  Ikke på lager

  En hjelper til læreboken "Samfunnsvitenskapenes forutsetninger". På en pedagogisk og lettfattelig måte får du korte sammendrag av hovedpunktene i l...

 • Samfunnsvitenskapenes forutsetninger

  Innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi

  Nils Gilje, Harald Grimen

  En faglig solid og pedagogisk vellykket introduksjon til vitenskapsfilosofiske problemstillinger som blir mye diskutert i moderne samfunnsvitenskap.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x