Ida Sørebø


Ida Sørebø er lovrådgiver i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun har særlig arbeidet med EØS-rett, statsrett og forvaltningsrett, og bidro i arbeidet med gjennomføringen av tjenestedirektivet i Norge. Sørebø har tidligere jobbet i juridisk avdeling i EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Bøker av Ida Sørebø

  • Tjenesteloven

    Tjenestedirektivet i norsk rett, kommentarutgave

    Torje Sunde, Ida Sørebø

    Verket inneholder grundig omtale av hver enkelt bestemmelse og omfattende henvisninger til rettspraksis og forarbeider.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x