Inge Lorange Backer


Inge Lorange Backer var professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1987 til 1995. I perioden 1995-2008 var han ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling. Siden november 2008 har han igjen arbeidet som professor ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Bøker av Inge Lorange Backer

 • Norsk sivilprosess

  Inge Lorange Backer

  Boken er en fremstilling av domstolenes oppgaver i sivile saker og behandlingen av sivile saker.

 • Loven - hvordan blir den til?

  Inge Lorange Backer

  Loven - hvordan blir den til? viser hvordan en lov kommer i stand i Norge.

 • Lov og lovgivning

  Artikler og foredrag

  Inge Lorange Backer

  Hva blir lovgivning brukt til? Vedtas det for mange lover? Hva er god lovkvalitet og når er en lov moden for revisjon?

 • Naturmangfoldloven

  Kommentarutgave

  Inge Lorange Backer

  Naturmangfoldloven innebærer en ny epoke i norsk naturforvaltning. Når natur er truet har myndigheten en plikt til å vurdere tiltak.

 • Barneloven

  Kommentarutgave. 2. utgave

  Inge Lorange Backer

  Barneloven regulerer rettslige sider av forholdet mellom barn og foreldre: hvem som er foreldre, foreldreansvar, samværsrett og underholdsplikt.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x