Ingrid Aasen


Ingrid Aasen er cand. jur fra UIO (1985). Aasen er fagdirektør i Landbruks- og matdepartementet. Hun har hatt en sentral rolle i arbeidet med lovforarbeidene til jordskifteloven.

Bøker av Ingrid Aasen

  • Jordskifteloven

    Kommentarutgave

    Øystein Jakob Bjerva, Fredrik Holth, Magne Reiten, Per Kåre Sky, Ingrid Aasen

    Jordskifteloven gir regler for å endre og fastsette eiendoms- og rettighetsforhold, samt holde skjønn.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x