Jan Ole Vanebo


Jan Ole Vanebo, Ph.D., er professor i ledelse og økonomistyring ved Nord universitet og professor II i ledelse ved Politihøgskolen i Oslo. Han har lang forsknings- og undervisningserfaring fra offentlig sektor, og han har skrevet en rekke bøker om ledelse og økonomistyring for offentlig sektor.

Bøker av Jan Ole Vanebo

 • Ledelse og ledelsespraksis i det offentlige

  Veikart til ledelseslisens

  Jan Ole Vanebo

  Fem fundamentale utfordringer for å utøve ledelse i det offentlige.

 • Public Management in the Twenty-first Century

  - Trends, Ideas and Practices

  Tor Busch, Alexander Heichlinger, Erik Johnsen, Kurt Klaudi Klausen, Alex Murdock, Jan Ole Vanebo

  What kind of ideas are behind the remodelling of the state and public sector?

 • Modernisering av offentlig sektor

  Trender, ideer og praksiser. 3. utgave

  Tor Busch, Erik Johnsen, Kurt Klaudi Klausen, Jan Ole Vanebo

  Boken handler om hvordan New Public Management har materialisert seg i Skandinavia og inneholder danske, svenske så vel som norske bidrag.

 • Organisasjon og organisering

  6. utgave

  Tor Busch, Erlend Dehlin, Jan Ole Vanebo

  Hvordan få organisasjonsteori til å fungere i praksis?

 • Strategisk ABCD

  ARBEIDSHEFTE til boka Endringsledelse i et strategisk perspektiv

  Tor Busch, Erik Johnsen, Stein Jonny Valstad, Jan Ole Vanebo

  Strategisk ABCD er et konsist analyseverktøy med en resept for strategifokusert endringsledelse i praksis.

 • Økonomistyring i det offentlige

  4. utgave

  Tor Busch, Erik Johnsen, Jan Ole Vanebo

  En grunnleggende innføring i økonomistyring, som viser at økonomistyring i det offentlige er noe langt mer enn bare budsjetter og regnskaper.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x