Jan Fougner


Jan Fougner ble cand.jur. i 1988 og mottok sin Phd fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, i 2007 på avhandlingen "Endring i arbeidsforhold". Han har tidligere vært vitenskaplig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo og advokat ved Regjeringsadvokatembete. Fougner er i dag partner i advokatfirmaet Wiersholm. Han har møterett for Høyesterett og har i mange år ledet og vært medlem av en rekke offentlige nemnder og styrer. Fougner har skrevet en rekke artikler innen fagområdet og har som forfatter og medforfatter utgitt bøkene Arbeidsavtalen - utvalgte emner (1999), Omstilling og nedbemanning (2003), Kollektiv arbeidsrett (2004), Arbeidsmiljøloven med kommentarer (2006) og boken Endring i arbeidsforhold - styringsrett og arbeidsplikt (2007). I tillegg er han redaktør for tidsskriftet Arbeidsrett.

Bøker av Jan Fougner

 • Norsk arbeidsrett

  Styringsrett, samarbeid og arbeidstakervern

  Jan Fougner

  Denne boken vil ta for seg hele den norske arbeidsretten med de tre elementene arbeidsretten bygger på, nemlig arbeidsgivers styringsrett, samarbei...

 • Arbeidsmiljøloven

  Lovkommentar, 3. utgave

  Jan Fougner, Lars Holo, Tron Løkken Sundet, Tarjei Thorkildsen

  Et uunnværlig oppslagsverk skrevet av Norges fremste jurister i arbeidsrett.

 • Omstilling og nedbemanning

  3. utgave

  Jan Fougner, Camilla Schøyen Borge, Marit B. Frogner, Julie Piil Lorentzen, Trond Erik Solheim, Tron Løkken Sundet, Eli Aasheim

  Bokens hovedtema er de arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår ved omstillingsprosesser.

 • Endring i arbeidsforhold

  Styringsrett og arbeidsplikt, 2. utgave

  Jan Fougner

  Denne boken handler om rekkevidden av arbeidsgivers adgang til å endre arbeidstakers oppgaver.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x