Jens Edvin A. Skoghøy


JENS EDVIN A. SKOGHØY, er professor i rettsvitenskap ved UiT ¿ Norges arktiske universitet. Han ble cand.jur. i 1980 og dr. juris i 1990 på avhandlingen Factoringpant. Fra 15. august 1998 til 31. januar 2017 var han dommer i Høyesterett. I tillegg til å ha vært dommer og professor har han erfaring fra privat advokatpraksis.

Bøker av Jens Edvin A. Skoghøy

 • Panterett

  4.utgave

  Jens Edvin A. Skoghøy

  PANTERETT, som kom i 3. utgave i 2014, gir en innføring i panteretten.

 • Rett og rettsanvendelse

  Jens Edvin A. Skoghøy

  Temaet for boken er hvordan dommere og andre rettsanvendere går frem ved fastleggelsen av innholdet i og anvendelsen av rettsregler.

 • Tvisteløsning

  3. utgave

  Jens Edvin A. Skoghøy

  Tvisteløsning inneholder en systematisk fremstilling av behandlingen av sivile rettstvister for domstolene etter tvisteloven av 2005.

 • Rettsavklaring og rettsutvikling

  Festskrift til Tore Schei

  Gunnar Bergby, Magnus Matningsdal, Jens Edvin A. Skoghøy, Toril M Øie

  Festskriftet til Tore Schei inneholder 32 artikler, skrevet både av Høyesteretts egne dommere og fremtredende fagpersoner utenfor Høyesterett.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x