Jorunn Møller


Jorunn Møller er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Forskningsinteressen er særlig knyttet til den pedagogiske ledelsesfunksjonen i skolen, men også til styring og ansvarliggjøring av skolen. Hun er involvert i flere internasjonale forskningsnettverk og har publisert en rekke norske og internasjonale artikler og bøker om ledelse i grunnskole og videregående opplæring. I utviklingen av masterprogrammet i utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo har hun spilt en sentral rolle.

Bøker av Jorunn Møller

 • Retten i skolen

  mellom pedagogikk, juss og politikk

  Kristian Andenæs (red.), Jorunn Møller (red.)

  Boken handler om hvordan profesjonelle yrkesutøvere håndterer en økt rettsliggjøring av skoleverket.

 • Reformtakter

  Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen

  Berit Karseth (red.), Jorunn Møller (red.), Petter Aasen (red.)

  Et viktig bidrag til å forstå Kunnskapsreformens intensjoner og innvirkning på grunnopplæringen.

 • Rektor som leder og sjef

  Styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen

  Jorunn Møller (red.), Eli Ottesen (red.)

  Denne boka er et helt nødvendig hjelpemiddel for deg som er skoleleder eller for deg som tar skolelederutdannelse.

 • Ledelse i anerkjente skoler

  Otto Laurits Fuglestad, Jorunn Møller

  Hva kan vi lære av de gode skolene? Skoleledelse som aktivitet i anerkjente skoler er tema for denne nye boka, skrevet for studenter i utdanningsle...

 • Lederidentiteter i skolen

  Posisjonering, forhandling og tilhørighet

  Jorunn Møller

  Et utvalg livshistorier som viser hvordan skoleledere opplever og utvikler sin rolle i en hverdag preget av endringer og kryssende krav.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x