Kari Marie Trøften Gamst


Kari Marie Trøften Gamst er dr.polit. og spesialpedagog med lang erfaring fra forebyggende arbeid og rådgivning i PPT, barnehage/skole og barnepsykiatri. Hun har deltatt i oppbyggingen av etterutdanningen i kommunikasjon med barn i tilrettelagte avhør ved Politihøgskolen i Oslo, hvor hun en årrekke har undervist. Hun har vært ansatt som spesialrådgiver ved RVTS-Ø. I dag er hun blant annet sensor ved Politihøgskolen og Universitetet i Oslo, veileder master og doktorgradsstudenter og har oppdrag som sakkyndig i rettssaker hvor barn vitner. Hun er også faglig ansvarlig for kompetanseprogrammet Barnesamtalen i barnevernet.

Bøker av Kari Marie Trøften Gamst

  • Profesjonelle barnesamtaler

    Å ta barn på alvor. 2. utgave

    Kari Marie Trøften Gamst

    Praksisnær og forskningsbasert bok som gir konkret kunnskap om å snakke med barn slik at barnet kan formidle kunnskap om seg selv og sin virkelighet.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x