Kjell Arne Røvik


KJELL ARNE RØVIK, f. 1956, dr.philos, professor i organisasjonsteori ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø og professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Hans forskning dreier seg særlig om kunnskapsgrunnlaget for omstilling av organisasjoner, herunder bl.a. spørsmål om i hvilken grad forvaltningsorganisasjoner er i stand til å lære av erfaringen når de omstiller seg. I nyere arbeider er han opptatt av hvordan reformideer oppstår og spredes globalt og nasjonalt og hva som skjer når disse forsøkes tatt inn og tatt i bruk i organisasjoner. Han har bl.a. utgitt Fra teori til teknikk: private organisasjonsutviklingsfirmaer i offentlig sektor (1991), Den "syke" stat: myter og moter i omstillingsarbeidet (1992), Moderne organisasjoner. Trender i organisasjonstenkningen ved tusenårsskiftet (1998) og Trender og Translasjoner: Ideer som former det 21. århundrets organisasjon (2007).

Bøker av Kjell Arne Røvik

 • Organisasjonsteori for offentlig sektor

  3. utgave

  Tom Christensen, Morten Egeberg, Per Lægreid, Paul G. Roness, Kjell Arne Røvik

  En velskrevet innføring i organisasjonsteori, med særlig fokus på offentlig sektors organisering og virkemåte.

 • Trender og Translasjoner

  - Ideer som former det 21. århundrets organisasjon

  Kjell Arne Røvik

  Samtiden preges av stor tilgang på ideer om hvordan organisasjoner bør utformes, styres og ledes. Som virus spres de raskt og til høyst ulike virks...

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x