Magnus Matningsdal


Magnus Matningsdal er dommer i Høyesterett.

Bøker av Magnus Matningsdal

 • Straffeprosessloven

  Lovkommentar. Bind II. 5. utgave

  Morten Holmboe, Hans-Petter Jahre, Erik Keiserud, Magnus Matningsdal, Jarle Golten Smørdal, Knut Erik Sæther

  Forventet på lager 01.05.2020

  Lovkommentaren til straffeprosessloven inneholder grundige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i straffeprosessloven.

 • Straffeprosessloven

  Lovkommentar. Bind I. 5.utgave

  Morten Holmboe, Hans-Petter Jahre, Erik Keiserud, Magnus Matningsdal, Jarle Golten Smørdal, Knut Erik Sæther

  Forventet på lager 01.05.2020

  Lovkommentaren til straffeprosessloven inneholder grundige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i straffeprosessloven.

 • Straffeloven

  De straffbare handlingene, kommentarutgave

  Magnus Matningsdal

  Ny straffelov trådte i kraft 1. oktober 2015. Denne boken inneholder kommentarer til straffelovens spesielle bestemmelser.

 • Rettsavklaring og rettsutvikling

  Festskrift til Tore Schei

  Gunnar Bergby, Magnus Matningsdal, Jens Edvin A. Skoghøy, Toril M Øie

  Festskriftet til Tore Schei inneholder 32 artikler, skrevet både av Høyesteretts egne dommere og fremtredende fagpersoner utenfor Høyesterett.

 • Straffeloven

  Alminnelige bestemmelser, kommentarutgave

  Magnus Matningsdal

  Ny straffelov ble vedtatt 20. mai 2005 og trådte i kraft høsten 2015. Denne boken inneholder kommentarer til straffelovens alminnelige bestemmelser.

 • Nytt i ny straffelov

  Magnus Matningsdal

  Ny straffelov ble vedtatt i 2005 og skal tre i kraft i 2015. Denne boken gir en oversikt over endringene i forhold til straffeloven fra 1902.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x