May Britt Postholm


May Britt Postholm er professor ved Program for lærerutdanning, NTNU. Hun har publisert en rekke bøker og artikler både nasjonalt og internasjonalt om forskningsmetode, undervisning og læring, blant annet: "Kvalitativ metode" (2005, med bidrag fra Vettenranta og Petterson), "Klasseledelse" (2003/2004, medredaktør med Petterson) og "Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen" (2009, med Torill Moen).

Bøker av May Britt Postholm

 • Ungdomstrinn i utvikling

  Skoleutvikling og ledelse - Funn og fortellinger

  May Britt Postholm (red.), Thomas Dahl (red.), Erlend Dehlin (red.), Gunnar Engvik (red.), Eirik J. Irgens (red.), Anita Normann (red.), John Alexander Strømme (red.)

  Om samarbeidet mellom ulike aktører i skoleutvikling. Boken handler også om skoleledelse og ledelse av elever.

 • Ungdomstrinn i utvikling

  Skoleutvikling, lesing , skriving og regning - Funn og fortellinger

  May Britt Postholm (red.), Thomas Dahl (red.), Erlend Dehlin (red.), Gunnar Engvik (red.), Eirik J. Irgens (red.), Anita Normann (red.), John Alexander Strømme (red.)

  Boken handler om læreres utvikling og læring, knyttet både til profesjonsutøvelse og til spesifikk fagforståelse.

 • Ledelse og læring i skolen

  May Britt Postholm (red.)

  Skolen er en læringsarena og et læringsfellesskap både for skoleledere, lærere og elever. Rektor skal lede kollegier og læreren skal lede klassen.

 • Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm

  Introduksjon til kvalitativ metode med vekt på den fenomenologiske og den etnografiske studien og den kvalitative kasusstudien.

 • Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

  En metodebok for lærere, studenter og forskere

  May Britt Postholm, Torill Moen

  FoU-arbeid i skolen innebærer blant annet at lærere skal utvikle et forskende blikk på egen undervisning for å kunne endre og utvikle undervisninge...

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x