May Britt Postholm


May Britt Postholm, er professor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Med sin utdanning som lærer og sin undervisningserfaring fra ungdomstrinnet er Postholms interessefelt hovedsakelig rettet mot tre områder: utdanningsforskning, kvalitativ forskningsmetode og FoU-arbeid. Hun har publisert bøker og en rekke artikler som omhandler undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt, og flere metodebøker som omhandler kvalitativ metode og FoU-arbeid. Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen. En metodebok for lærere, studenter og forskere (2009) er ett eksempel. Postholm har metodeundervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Bøker av May Britt Postholm

 • Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

  En metodebok for lærere, studenter og forskere. 2.utgave

  May Britt Postholm, Torill Moen

  Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) i skolen innebærer blant annet at lærere skal utvikle et forskende blikk på egen undervisning for å ku...

 • Ungdomstrinn i utvikling

  Skoleutvikling, lesing , skriving og regning - Funn og fortellinger

  May Britt Postholm (red.), Thomas Dahl (red.), Erlend Dehlin (red.), Gunnar Engvik (red.), Eirik J. Irgens (red.), Anita Normann (red.), John Alexander Strømme (red.)

  Boken handler om læreres utvikling og læring, knyttet både til profesjonsutøvelse og til spesifikk fagforståelse.

 • Ungdomstrinn i utvikling

  Skoleutvikling og ledelse - Funn og fortellinger

  May Britt Postholm (red.), Thomas Dahl (red.), Erlend Dehlin (red.), Gunnar Engvik (red.), Eirik J. Irgens (red.), Anita Normann (red.), John Alexander Strømme (red.)

  Om samarbeidet mellom ulike aktører i skoleutvikling. Boken handler også om skoleledelse og ledelse av elever.

 • Ledelse og læring i skolen

  May Britt Postholm (red.)

  Skolen er en læringsarena og et læringsfellesskap både for skoleledere, lærere og elever. Rektor skal lede kollegier og læreren skal lede klassen.

 • Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm

  Introduksjon til kvalitativ metode med vekt på den fenomenologiske og den etnografiske studien og den kvalitative kasusstudien.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x