Merete Havre


Merete Havre er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er cand.jur. fra Universitetet i Bergen (2001) og ph.d. i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2014). Merete har tidligere arbeidet som dommerfullmektig og som advokat i Bergen fengsel, samt i kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Bøker av Merete Havre

  • Lærebok i utlendingsrett

    2. utgave

    Øyvind Dybvik Øyen, Kristine Bjørnsund Hosar, Andreas Furuseth, Merete Havre, Torunn Skard, Vigdis Vevstad

    Hva er en flyktning? Hvem har rett til asyl i Norge? Disse og andre spørsmål behandles i boken, som tar for seg utlendingsrett.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x