Foto: Jon Strype


Morten Holmboe


Morten Holmboe (f. 1963), ph.d., er professor ved Politihøgskolen. Tidligere har han blant annet vært førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, kontorsjef hos Sivilombudsmannen og lovrådgiver i Justisdepartementet, Lovavdelingen.

Bøker av Morten Holmboe

 • Åndsverkloven

  Lovkommentar

  Astri Margaret Lund, Morten Holmboe, Torger Kielland, Vincent Tsang

  Forventet på lager 28.11.2019

  Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av hver enkeltbestemmelse.

 • Vandel

  Om politiattester og vurdering av skikkethet

  Morten Holmboe, Tor-Geir Myhrer

  Hva innebærer «plettfri vandel»? Hvem kan be om å få politiattest? Og hva fremgår av en politiattest?

 • Andenæs' Norsk straffeprosess

  Ajourføringshefte

  Tor-Geir Myhrer, Morten Holmboe, Kai Spurkland

  Dette ajourføringsheftet gir en oversikt over nye lovregler og rettsavgjørelser frem til 1. juli 2016.

 • Konfliktrådsloven

  Kommentarutgave

  Morten Holmboe

  Denne kommentarutgaven til konfliktrådsloven gir en grundig gjennomgang av lovens regler.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x