Nils Erik Lie


Nils Erik Lie er født i 1942 og tok juridisk embetseksamen i 1968. Han har arbeidet som dommerfullmektig, advokat og byrettsdommer, siden 1987 i Borgarting lagmannsrett som lagdommer, lagmann og som førstelagmann fra 1996 til 2010. Han har både som advokat og dommer hatt en omfattende praksis med ekspropriasjonsrettslige og skjønnsprosessuelle problemstillinger.

Bøker av Nils Erik Lie

 • Rettsgebyrloven

  Lovkommentar

  Nils Erik Lie

  Forventet på lager 01.10.2019

  Boken er en grundig kommentar til rettsgebyrloven, som trådte i kraft 1. mars 1983.

 • Skjønnsprosessloven

  Kommentarutgave

  Nils Erik Lie

  Denne kommentaren inneholder en grundig omtale av hver enkelt paragraf i loven med omfattende henvisninger.

 • Juss og etikk

  Arne Fanebust, Nadia Hall, Nils Erik Lie, Tor-Geir Myhrer, Anne Lise Rønneberg, Petter Chr. Sogn, Henrik Syse

  Boken omhandler etiske problemstillinger og krav i det juridiske miljøet og samfunnet, blant forretnings-og strafferettsadvokater, dommere m.m.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x