Norunn Løkken Sundet


NORUNN LØKKEN SUNDET er cand. jur. 2000, har vært advokatfullmektig, dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete, sekretær for Evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen i Sør-Asia. Utreder i Høyesterett fra 2002. Sensor ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen. Redaksjonssekretær for tvisteloven på kommentarutgaver.no.

Bøker av Norunn Løkken Sundet

  • Tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning

    2. utgave

    Runa Bunæs, Lars Borge-Andersen, Alexander Dey, Norunn Løkken Sundet

    Boken gir en gjennomgang av reglene om tvangsfullbyrdelsens ulike stadier, samt bestemmelsene om midlertidig sikring og gjeldsordning.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x