Øyvind Dybvik Øyen


Øyvind Dybvik Øyen er seniorrådgiver i Utlendingsnemnda.

Bøker av Øyvind Dybvik Øyen

 • Lærebok i utlendingsrett

  2. utgave

  Øyvind Dybvik Øyen, Kristine Bjørnsund Hosar, Andreas Furuseth, Merete Havre, Torunn Skard, Vigdis Vevstad

  Hva er en flyktning? Hvem har rett til asyl i Norge? Disse og andre spørsmål behandles i boken, som tar for seg utlendingsrett.

 • Utlendingsloven

  Kommentarutgave

  Grete Brochmann, Henrik Bull, Mi Christiansen, Øyvind Dybvik Øyen, Terje Einarsen, Hans-Henrik Hartmann, Arild Humlen, Håvard Kampen, Torunn Skard, Jan Eirik Thomassen, Paula Tolonen, Stein Ulrich, Vigdis Vevstad (red.)

  Ny lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven) trådte i kraft 1. januar 2010. Boken behandler hele den nye loven.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x