Ole Gunnar Austvik


Ole Gunnar Austvik er professor ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer, og har arbeidet særlig med politisk økonomi og europeisk integrasjon. Han er knyttet til Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), og har tidligere jobbet ved bl.a. Handelshøyskolen BI og Statistisk Sentralbyrå. Austvik har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, er Master in Public Adminstration (MPA) fra John F. Kennedy School of Government, Harvard University, og er master i samfunnsøkonomi (cand.oecon) fra Universitetet i Oslo. Blant viktige forskningsområder inngår: Samspillet mellom nasjonal og internasjonal politikk, internasjonal økonomi, fellesmarkedet og økonomisk og politisk utvikling i EU, petroleumsøkonomi og -politikk. Austvik er utnevnt til Senior Fellow ved Mossavar-Rahmani Center for Business and Government (M-RCBG) ved Harvard Kennedy School. Web: www.oga.no.

Bøker av Ole Gunnar Austvik

  • Europeisk integrasjon

    Økonomi og politikk

    Ole Gunnar Austvik

    Dagens europeiske integrasjon må forstås i koplingen mellom økonomiske, politiske og sosiale faktorer og mekanismer.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x