Ole Gunnar Austvik


Ole Gunnar Austvik er professor ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer, og har arbeidet særlig med politisk økonomi, energipolitikk og europeisk integrasjon. Han har jobbet ved bl.a. Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Handelshøyskolen BI og Statistisk Sentralbyrå. Austvik har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, er Master in Public Adminstration (MPA) fra John F. Kennedy School of Government, Harvard University, og er master i samfunnsøkonomi (cand.oecon) fra Universitetet i Oslo. Blant viktige forskningsområder inngår: Samspillet mellom nasjonal og internasjonal politikk, internasjonal økonomi, fellesmarkedet og økonomisk og politisk utvikling i EU, petroleumsøkonomi og -politikk. Austvik er utnevnt til Senior Fellow ved Mossavar-Rahmani Center for Business and Government (M-RCBG) ved Harvard Kennedy School. Web: www.oga.no.

Bøker av Ole Gunnar Austvik

  • Europeisk integrasjon

    Økonomi og politikk

    Ole Gunnar Austvik

    Dagens europeiske integrasjon må forstås i koplingen mellom økonomiske, politiske og sosiale faktorer og mekanismer.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x