Ove Olsen Sæle


Ove Olsen Sæle arbeider ved Høgskolen i Bergen, AL-idrettsavdelingen, og har jobbet mange år i høgskolesystemet. Han er utdannet førstelektor i kroppsøving og lektor i kristendom, og har arbeidet som lærer og rektor i grunnskolen. Han underviser i fagene kroppsøving, idrett og fysisk fostring, og hans publikasjoner ligger i skjæringspunktet mellom det kroppsøvings-/idrettsfaglige og det pedagogiske, etiske og filosofiske fagfeltet.

Bøker av Ove Olsen Sæle

 • Pedagogisk grunnlagstenkning og credo

  Fra student til barnehagelærer

  Åse Nylenna Akslen (red.), Ove Olsen Sæle (red.)

  Om barnehagelærerstudenters pedagogiske grunnlagstenkning og begynnende yrkesdanning.

 • Fair play

  - et dydsetisk perspektiv på idretten

  Ove Olsen Sæle

  Mange har sterke meninger om idretten. Som lekende, konkurrerende, emosjonelle, tenkende og moralske mennesker blir vi engasjert av den.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x