Pål Repstad


Pål Repstad er dr.philos. og professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder (UiA).

Bøker av Pål Repstad

 • Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere

  3. utg.

  Pål Repstad

  I boka presenteres sosiologiske grunnbegreper og ulike sosiologiske retninger på en lettfattelig, men samtidig faglig presis måte.

 • hva er SOSIOLOGI

  Pål Repstad

  Engasjerende innføringsbok i sosiologi fra en av fagets fremste formidlere.

 • Mellom nærhet og distanse

  Kvalitative metoder i samfunnsfag. 4. utgave

  Pål Repstad

  En velskrevet innføring i kvalitative metoder.

 • Dugnadsånd og forvarsverker

  tverretatlig samarbeid i teori og praksis. 2. utgave

  Pål Repstad

  Lærebok innen tverretatlig samarbeid innen helse- og sosialfagene.

 • Innføring i religionssosiologi

  Inger Furseth, Pål Repstad

  Er det riktig at religionen svekkes i vår tid, eller står vi snarere overfor en religiøs oppblomstring? Dette er et av spørsmålene som behandles i ...

 • De profesjonelle

  Profesjoner, utdanning og dannelse

  Børre Nylehn, Anne Marie Støkken, Helge Hernes, Pål Repstad

  Ikke på lager

  Boken tar utgangspunkt i den historiske bakgrunnen for profesjonsetikken, med Hippokrates som et naturlig startpunkt. Forholdet mellom profesjonset...

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x