Pål Roland


Pål Roland er dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Han har en doktorgrad i utdanningsvitenskap på temaet innovasjon og implementering. Forskningen er videre knyttet til aggresjonsperspektivet, innovasjons-/organisasjonslæring og tidlig innsats. Han har deltatt i og ledet omfattende kompetanseprosjekter både i barnehage (Være sammen og De utfordrende barna) og skole (Respekt, Zero-programmet, læringsmiljøprosjektet). Han arbeider for tiden med forskningsprosjektet CIESL (finansiert gjennom Norges forskningsråd). Han har publisert flere bøker og artikler knyttet til overnevnte tema.

Bøker av Pål Roland

  • Implementering

    Å omsette teorier aktiviteter og strukturer i praksis

    Pål Roland (red.), Elsa Westergård (red.)

    Boka handler om skolers arbeid med å iverksette ideer eller modeller for å forbedre organisasjonen.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x