Patrick Kermit


Patrick Kermit er ansatt som professor i funksjonshemming og samfunn, NTNU, Trondheim. Han arbeider innen disiplinene funksjonshemmingsforskning og bioetikk. Kermit har særlig forsket på hørselshemmede barn og har arbeidet i flere år med utdanning av tegnspråktolker. Han har publisert en rekke artikler og kapitler i bøker på nordiske språk, engelsk og tysk. Flere av disse publikasjonene problematiserer spesialpedagogiske praksiser i lys av etiske betraktninger.

Bøker av Patrick Kermit

 • Marginalitet, sårbarhet, mestring

  Metodiske utfordringer i praksisnær forskning

  Berit Berg, Gry Mette D. Haugen, Kurt Elvegård, Patrick Kermit

  Hvordan kan sårbare tema håndteres i forskningen?

 • Utviklingshemming

  Hverdagsliv, levekår og politikk

  Patrick Kermit (red.), Anders Gustavsson (red.), Anna Kittelsaa (red.), Borgunn Ytterhus (red.)

  Ny, nordisk forskning om livene til utviklingshemmede og funksjonshemmede.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x